Những quốc gia hàng đầu thu hút nhân tài
Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc và Chỉ số cạnh tranh Nhân tài toàn cầu 2019, dưới đây là 10 quốc gia đứng đầu trong việc thu hút và giữ chân những lao động có tay nghề cao.